Het onderwijsprogramma

JE VOLGT GEVARIEERDE LESSEN EN LEERT ALLE VAKTECHNISCHE EN THEORETISCHE VAARDIGHEDEN VAN HET KAPPERSVAK.

De opleiding Kapper niveau 2 en Allround Kapper niveau 3 duren twee jaar. De opleiding Salonmanager niveau 4  duurt één jaar en kan begonnen worden na het behalen van je diploma Allround Kapper. De opleidingen zijn verdeeld in periodes van 3 maanden. Iedere maand wordt afgesloten met een praktijk toets. Ook zullen er in de loop van het jaar tussentijdse toetsen afgenomen worden.

Al deze onderdelen worden beoordeeld en besproken. Op deze manier kunnen jij en je mentor je studievoortgang bekijken en waar nodig bijsturen.

De lessen worden gegeven van dinsdag tot en met zaterdag.

Aan het begin van je opleiding krijg je een lesrooster waarin precies vastgesteld is hoe je week eruit gaat zien. Op welke dagen je praktijklessen en theorielessen zijn. En op welke dagen je in de schoolsalon gaat oefenen met de praktijkonderdelen.

Je gaat op een vooraf vastgestelde dag stage lopen.

Als je alle onderdelen van de opleiding (praktijk- theorie- stage- keuzevakken- Nederlands- Engels (niveau 4) -rekenen- loopbaan en burgerschap en je portfolio) met een voldoende hebt afgesloten krijg je een door het ministerie van Onderwijs erkend diploma Kapper,  Allround Kapper of Salonmanager.

Onze opleidingen

Maak je keuze voor meer informatie